กิจกรรมที่ผ่านมา

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสบทบทุนสร้างหอวิปัสสนาไม้ไผ่   02/10/2560

พระครูสุนทรปรีชากิจ พระอาจารย์แดง บรรยายธรรม ณ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๗๑  20/08/2560

งานบรรพชาพระภิกษุจำนวน ๑๓ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เทอดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 01/04/2560

This slideshow requires JavaScript.

บวชพระและสามเณรภาคฤดูร้อนครั้งที่ ๙ ให้ผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนเรื่องปัจจัย 01/04/2560

This slideshow requires JavaScript.

กิจกรรมเวียนเทียนในวันมาฆะบูชา 11/02/2560

This slideshow requires JavaScript.

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีกับพิธีทอดผ้าป่าถวายเก้าอี้  31/12/2560

This slideshow requires JavaScript.

พิธีทอดกฐิน  13/11/2560

This slideshow requires JavaScript.