กิจกรรมบุญประจำปี

กิจกรรมประจำปีของวัดเขาลังพัฒนา ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

ปีใหม่ มกราคม-มีนาคม ของทุกปี ร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการสวดมนต์ กรรมฐานข้ามปีเพิ่มพูลกุศล
ช่วงปลายเดือนมีนาคมต้อนรับน้องๆ ด้วยการบรรพชาสามเณรฤดูร้อนพร้อมกับมอบทุนการศึกษา

สงกรานต์ หลังจากพาเณรไปเที่ยว พร้อมส่งกลับคุณพ่อคุณแม่ ก็มาถึงเทศกาลสงกรานต์
ซึ่งที่วัดได้มีการจัดพิธีรดน้ำดำหัว พิธีบวงสรวงของพรามหณ์ รำวงและกาลเล่นพื้นบ้านประเพณีไทย

มาฆบูชา-วิสาขบูชา-อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา มาถึงกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
มีการน้อมนำพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจใฝ่ธรรมะมาร่วมปฏิบัติธรรม รักษาศีล สวดมนต์ และประกอบพิธีทางศาสนา
ทั้งในช่วงเช้าและเย็น ทางวัดได้จัดสร้างที่พักสำหรับผู้ที่สนใจเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการาปฏิบัติเพื่อให้อุบาสกอุบาสิการ่วมกันรักษา ปฏิบัติและสืบทอดวิถีทางพุทธศาสนาสืบต่อไป

กฐินสามัคคี-ออกพรรษา-วันไหว้ครูประจำปี หลังเข้าพรรษา ๓ เดือน ช่วงประมาณเดือนตุลาคม
พุทธบริษัททั้งหลายก็ได้มาร่วมกันทำบุญใหญ่ ทอดกฐินสามัคคีประจำปี ตักบาตรเทโวโรหณะ
รวมถึงงานมหามงคลประจำปีวันที่ ๓ พฤศจิกายน ของทุกปี ศิษยานุศิษย์ของวัดเขาลังพัฒนาร่วมแรงร่วมใจกันมางานไหว้ครูประจำปีเอาฤกษ์เอาชัยในพิธีมหามงคล