ประวัติวัด

ความเป็นมาของวัดเขาลังพัฒนา ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

50842

วัดเขาลังพัฒนาได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัด เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๐๐ แต่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างและสิ่ะอำนวยความสะดวกใดๆ
จึงได้ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานนับร้อยๆ ปี จนถึงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่านพระครูสุนทรปรีชากิจ
(พระอาจารย์แดงหรือพระอธิการปรีชาทานุวโรในสมัยนั้น) ได้ออกธุดงค์แสวงหาสถานที่ที่สงบ
วิเวก เหมาะสำหรับปฏิบัติธรรม ด้วยการแนะนำของพระอาจารย์สนธนา ซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ในท้องที่อำเภอโคกสำโรง
ท่านจึงนำพระอาจารย์แดงมายังวัดเขาลังพัฒนาเป็นครั้งแรกและนั่นคือ จุดเริ่มต้น

พุทธศักราช ๒๕๔๘ เป็นต้นมาเริ่มมีพระภิกษุเข้ามาจำพรรษาที่วัด ร่วมกับความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มีต่อท่านพระอาจารย์แดง
การพัฒนาวัดจึงเกิดขึ้นเป็นลำดับ

สมัยแรกท่านจึงต้องอยู่ในแบบของพระสายป่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ บ้านคลองเกตุ เข้าพบ นำโครงกระดูกมนุษย์
และชิ้นส่วนเครื่องปั้นดินเผากว่า ๒,๕๐๐ ปี ซึ่งขุดพบในบริเวณวัดพร้อมกับบอกพระอาจารย์แดงว่า

“วัดทั้งวัดก็เหลืออยู่เท่านี้ นอกนั้นก็พัฒนาเอานะท่าน”

3

ซึ่งที่พักขณะนั้นยังเป็นกระท่อมมุงหญ้าคา น้ำดื่มน้ำใช้ต้องไปอาศัยวัดของพระอาจารย์สนธยาซึ่งอยู่ห่างไปนับสิบๆ
กิโลเมตร จนเริ่มมีพุทธศาสนิกชนเริ่มเข้ามาในเวลาต่อมา

ปัจจุบันวัดเขาลังพัฒนาได้พัฒนาขึ้นมา นับตั้งแต่วันแรกที่พระอาจารย์แดงได้ก้าวเข้ามาในพื้นที่
ทำให้วัดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจ น้อมนำผู้คนทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงและพุทธศาสนิกชนจากต่างแดนให้เข้ามานอบน้อมแก่รัตนะทั้ง ๓ มีส่วนร่วมขับเคลื่อนชุมชนตลอดมาทั้งในด้านศาสนา การศึกษารวมถึงการปลูกป่าตามรอยพระราชดำริ

วัดเขาลังพัฒนา.

ตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการอาศัยพื้นที่วัดเขาลังพัฒนาแห่งนี้ที่ท่าน ชาวบ้าน
และพุทธศาสนิกชนทุกคน ร่วมกันสร้างขึ้นมาประกอบกิจกรรมต่างๆ ออันเป็นประโยชน์แก่สังคม
แก่ประเทศชาติ แก่พุทธศาสนาสืบต่อไป