ติดต่อวัด

แผนที่วัดเขาลังพัฒนา

แผนที

เลขที่ 301 หมู่ 6 ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
เบอร์โทร : 089-903-4428
ติดต่อ : พระอาจารย์แดง (เจ้าอาวาส)
อีเมลล์ : Ajanndang@hotmail.com
เฟสบุ๊ค : วัดเขาลังพัฒนา (Watkaolung)